Чому чернівецькі чиновники засекретили генплан: розслідування ДемАльянсу

Чернівецьким обласним осередком ВМГО «Демократичний Альянс» 29 грудня було надіслано запит на інформацію до Чернівецької міської ради для перевірки на відкритість органів місцевого самоврядування. Запит стосувався надання копій документів генерального плану м. Чернівців: пояснювальної записки та графічної частини (фото 1).

Що ж, відповідь нам Чернівецька міська рада надіслала вчасно: не зважаючи на загальнодержавні вихідні, вже 5 січня Укрпошта доставила листа за вказаною адресою. Текст відповіді не виявився для ДемАльянсу надто неочікуваним: влада, як й і властиво, спробувала обійтися «відпискою», не показавши запитувані документи. Проте, вражає той факт, що відписка ця була підтверджена певними розпорядженнями міського голови, які обмежують доступ до документів генплану. Цитата із відповіді: «згідно з додатком 2 «Перелік відомостей з обмеженим доступом» до розпорядження міського голови від 24.05.2011 року №136-р* «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка) на паперових та магнітних носіях відноситься до відомостей з обмеженим доступом, які містять службову інформацію. З огляду на наведене, надати копію генерального плану міста Чернівці не представляється можливим» (див. фото 2, 3, 4). 

Наразі маємо ось що: 
1) Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 17 п. 11 передбачено відкритість матеріалів генпланів населених пунктів: «Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу...»
2) Законом України «Про доступ до публічної інформації» ст. 6 п. 2 передбачені три критерії (трискладовий тест), виконання яких дозволяє обмежити інформацію у доступі: 
   a. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
    b. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
    c. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Жодний із цих критеріїв не виконується у випадку з документами генерального плану м. Чернівці.
3) Розпорядження міського голови цікавим чином відміняє дію двох законів України і обмежує доступ до документів генплану.

З огляду на вищенаведені факти, можна говорити про нелегітимність дій чиновників міськради з приводу обмеження доступу до документів генерального плану м. Чернівці.

Однак, у відповіді було також зазначено, що «у випадку необхідності отримати конкретну інформацію щодо положень генерального плану міста ви можете в архітектурно-планувальному відділі департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради». 


Звісно, «деякі положення» нас не цікавлять – жителі міста мають право бачити весь генплан. Мабуть, щоб отримати-таки документи генплану ДемАльянсу доведеться застосовувати інші механізми. 
Далі буде…
 
*Повний текст розпорядження міського голови, на яке ссилаються чиновники, відмовляючи в наданні доступу до документів генерального плану: http://chernivtsy.eu/portal/f/r/r-2011-136-r.doc

Вадим МІСЬКИЙ,
Віталій ШАРЛАЙ,
Чернівецький обласний осередок ДемАльянсу
dem.alliance.cv@gmail.com
 


26 коментарів

Захар Подкидишев
Я би на цей запит взагалі не відповідав, тому що він неправильно оформлений. По-перше, не має посади голови ради. Згідно п.1, ст.12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є посада голови відповідного населеного пункту. У даному випадку м.Чернівці. По-друге, не має посади в.о голови Чернівецької міської ради. Згідно п.1, ст.42 згаданого закону є особа яка ЗДІЙСНЮЄ ПОВНОВАЖЕННЯ голови відповідного населеного пункту.
Спершу вчимо закони, а потім пишемо запити)))
Віталій Шарлай
Стосовно того, що ти б не відповідав би:
Закон передбачив виключний перелік підстав для відмови в наданні запиту:
? розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
? інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом (статус якого визначається у відповідності до п. 2, ст. 6 — трискладового тесту);
? особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
? не дотримано вимог до запиту на інформацію (адресат та його контактна інформація, зміст запитуваної інформації, підпис та дата для письмової форми).
Розпорядник не може відмовити в наданні інформації на тій підставі, що запитувач може одержати її із загальнодоступних джерел.
(!!!) Якщо розпорядник є неналежним, але йому відомо, хто є належним розпорядником, він зобов’язаний переслати запит належному розпоряднику і водночас сповістити про таку переадресацію запитувача.
Крім того, відповідно до статті 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
ненадання відповіді на запит;
ненадання інформації на запит;
безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
несвоєчасне надання інформації;
необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
нездійснення реєстрації документів;
навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Адміністративну відповідальність передбачено низкою статей Кодексу законів про працю. Основною з них є стаття 212-3 «Порушення права на інформацію». За цією статтею посадову особу може бути притягнено до відповідальності у разі, якщо вона:
• неправомірно відмовила в наданні інформації,
• надала інформацію несвоєчасно,
• надала неповну інформацію,
• надала інформацію, що не відповідає дійсності,
у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
Штраф за вчинення таких дій становить для посадових осіб від 25 до 50 нмдг (425–850 грн ), а за умови повторного протягом року порушення – від 50 до 80 нмдг (850–1360 грн).
Роман Маренін
«Адміністративну відповідальність передбачено низкою статей Кодексу законів про працю. Основною з них є стаття 212-3 «Порушення права на інформацію».»

Кодекс законів про працю чи Кодекс України про адміністративні правопорушення?
Віталій Шарлай
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 — 212-20)
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page12
Стаття 212-3. Порушення права на інформацію
Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію» ( 2657-12 ), «Про доступ до публічної інформації» ( 2939-17 ), «Про звернення громадян» ( 393/96-ВР ), «Про доступ до судових рішень» ( 3262-15 ) та «Про засади запобігання і протидії корупції» ( 3206-17 ),
— тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,
— тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вадим Міський
Захаре, в твоєму коментарі прослідковується природнє бажання влади уникнути відповідальності, причепившись до форми :)
Не віддаляйся так сильно від простого народу, якому часом важко слідкувати за всіма формалізмами влади :)
Вадим Міський
В мене виникла зустрічна пропозиція: давай відправимо повторний запит — аналогічний, лише із врахуваням твоїх пропозицій, і будемо робити ставки: прийде копія генплану, чи ні?)))
Здається цілком очевидним, хто поверне свої гроші, а хто програє. І тоді порада вчити закони буде актуальна не лише лише для подавача запиту, а й для людини яка на них відповідала…
Захар Подкидишев
У моєму коментарі прослідковується лише бажання привчити тіпа крутих місцевих політологів поваважати себе елементарним знанням законів.
А щодо простого народу, то йому елементарно чхати на ваші грантоїдські вумні інформаційні запити…
Вадим Міський
нажаль, зміст дискусії перестав відноситись до суті статті.
Віталій Шарлай
О вибачте, «аве всезнаючий політолог» за нашу безграмотність. Ми ж прості смертні люди, яким не відомі архімонументальні закони і правила монологу «священних» органів місцевого свмоврядування.
У той час як чиновники повинні дивитися на суть, вони завжди дивляться на форму. Хіба це правильно? Якщо добре почитати цю відповідь, то можна і в суд подавати, оскільки відбулося «ненадання відповіді на запит», а лише відписка із посилання на розпорядження у якому зазначено, що тільки «відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка) на паперових та магнітних носіях відноситься до відомостей з обмеженим доступом». Але якщо чиновники такі всі розумні і грамотні, то чому вони не звертають увагу на те, що нам не потібні ніякі відомості, а лише генплан і поянювальна записка, оскільки п.7 ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» гласить, що «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений», тобто інформація, що є таємною заштриховується (!!!).
Вважаю твій коментар недолугим і таким який спрямований на персоніфакацію та моралізаторство (!!!) у той час, як він НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ СТОСУЄТЬСЯ СУТІ ПРОБЛЕМИ!!!
Вадим Міський
Щоб прояснити ситуацію, мушу зауважити: для заходів, які Демократичний Альянс проводить в рамках відкриття доступу до генплану Чернівців, не було залучено НІЯКИХ грантів і ніяких спонсорських коштів.
Ми робимо це ВИКЛЮЧНО через нашу свідомість, як громадян України, виключно на власному ентузіазмі і виключно за наші особисті кошти.
З нами щодня з'вязуються люди — жителі Чернівців — яким не байдужі питання розвитку їхнього міста. І це свідчить тільки про одне:
НАРОДУ НЕ ЧХАТИ, як би владі цього не хотілося, і як би вона не намагалась переконати у цьому сам народ.
Андрій Круглашов
А що, Захар правий, друзi.
Коли ти громадянин держави, в якiй управляють не вiдповiдно до закону, а за допомогою закону, в якiй «друзям — все, ворогам — закон», мусиш бути певен, що ти цей закон знаєш.
Гражданин всегда неправ
Есть закон и нету прав (с)
Захар Подкидишев
Ну, коли немає чого відповісти — звісно зачепити тему дискусії))
Вадиме, запитайте справжніх чернівецьких журналістів, як вони вчасно і оперативно отримують інформацію з міської ради
Андрій Круглашов
Список «справжнiх журналiстiв» формують в мicькрадi? Чи може десь «вище»?

Можна менi отримати доступ до цієї iнформацiї, чи це також «вiдомостi з обмеженим доступом»/«для службового використання»?
Захар Подкидишев
списки справжніх журналістів формують самі журналісти своїм професійним відношенням до справи.
Роман Маренін
А взагалі-то, хотілося б, щоб такі публікації коментували самі ж чиновники, причетні до відповіді на інформаційний запит.
Якщо не дотримана форма інформаційного запиту, чи є інші неточності, то про це слід було б написати у відповіді, як один з аргументів.
Влада не звикла до того, що хтось, крім самої влади, має право її запитати з питань, очевидно, не зовсім зручних для неї.
До прикладу, на мій запит «повідомити суму заборгованості зі щомісячних виплат матерям з дітьми» за листопад-грудень, управління праці і соцзахисту ОДА через півгодини написало «просимо повідомити слухачів, що кошти в область надійшли і завтра виплати профінансують у повному обсязі». А про суму боргу — ні слова.
Вадим Міський
в такому випадку варто вказувати у запиті щось на зразок наступного:
Прошу звернути вашу увагу на те, що відповідно до ст. 22 п. 2 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»: «Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем з загальнодоступних джерел, АБО ВІДПОВІДЬ НЕ ПО СУТІ ЗАПИТУ вважається неправомірною відмовою в наданні інформації».
Це мало б, по ідеї, стимулювати до більш точних відповідей :)
Святослав Вишинський
… Додаючи перелік статей та відповідальності за порушення закону. Втім, в Україні, схоже, неможливо будувати громадянське суспільство без тиску та погроз. Період накопичення «громадянського капіталу».
Віталій Шарлай
Це вже напевно не можливо. Нинішня влада іншої мови, поки ще не розуміє. Думаю, що це необхідна міра у розбудові громадянського суспільства, однак сподіваюсь, що не часто потрібно буде використовувати таку жорстку міру…
Богдан Бойко
Друзі! Не гарячкуйте!)) Краще поділіться роздумами чому той генплан засекречений?
Вадим Міський
та чому… певно, є що приховувати!
Святослав Вишинський
Як це неприємно визнавати, але слово «забудова» стає зрозумілим уже не тільки в Києві, але й у Чернівцях. Можна уявити скільки площ під «реконструкції» та «облаштування» є в межах міста, в т.ч. в районах вул. Руської, Червоноармійської та ін. — які обов'язково зачіпатимуть інтереси пересічних громадян не на їхню користь. Різного ж роду «радники», вдаючи дурників і своєю публічною поведінкою демонструючи, варто думати, обличчя самого (в.о.) міського голови, при цьому забувають, що їм у цьому місті не тільки балотуватись до міської ради, але й жити. Проте не буває злого без хорошого:

Григорій Сорочан
на тему генпланів — www.civicua.org/news/view.html?q=1761694. а щодо «грнатів», то реально цікаво, чи до ось таких неподобств www.linc.com.ua/eng/News_&_Events/News/820/ бува не причетні гроші платники податків США [читай гранти]?
Святослав Вишинський
«In the announcement on the site, signed by City Rada Secretary Vitaliy Mykhaylishyn, the draft Chernivtsi Strategic Development Plan for 2012-2016 is called a “result of collective work, because a wide public was involved in the drafting: scientists, experts, public figures, artists, and other community members.”

»The draft strategy was developed by local Expert Committee under the guidance of USAID LINC."
Віталій Шарлай
Так, дякую, цю новину вже читали та постли у ФБ.
Стосовно іншого посилання. Статегічний план розвитку міста Чернівці — це не генплан.
На сайті МР є окрема сторінка: chernivtsy.eu/strategy/,
а у документі який розробляти, синім на білому написано:
Стратегічний план розвитку міста Чернівців розроблений Стратегічним комітетом Чернівецької міської ради у співпраці з експертами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках реалізації Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК).
Проект ЛІНК впроваджується консорціумом на чолі з компанією Chemonics International. В консорціум також входять компанії The Berman Group, Economic Integration Forum, ILS – Ukraine Ltd.
Погляди авторів, висловлені в даному документі, можуть не співпадати з поглядами Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
Григорій Сорочан
Віталій, уточню. Перше посилання стосується саме Генплану [у першому моєму пості воно «не робоче», бо система підтягнула «крапку» в кінець :))))тому продублюю — www.civicua.org/news/view.html?q=1761694]. Там є багато відповідей на Ваші питання.
А от друге посилання (про стратегічний план розвитку) — то рефлексія на закиди поважного пана Захара, щодо «грантів, як всесвітнє зло». Бо це стара пісня мені відома: «коли грант дають тобі, то це твоє велике досягнення, а коли грант дають іншим — то той інший, сука-грантоїд» [якось так].
Вадим Міський
Григорій, стосовно Вашого першого посилання потрібно уточнити:
мова там йде про ПРОЕКТИ Державних будівельний норм (ДБН), які ще не є затвердженими.
А на сьогодні містобудівна документація керується нормами ДБН Б.1-3-97 (можна почитати тут www.budinfo.com.ua/dbn/63.htm), де у параграфі 3 ст. 5 п. 9 чітко вказано ЄДИНЕ речення яке регламентує доступ до документації генплану: «Документацiя зберiгається у порядку, встановленому спецiальними вимогами щодо оформлення i доступу до зазначених матерiалiв». А такими вимогами є доументи, перераховані у статті.

Нові ж проети ДБН хочуть ДОДАТКОВО регламентувати умови доступу, причому ці додаткові умови суперечитимуть вже існуючим — наведеним у статті.
Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте